Vi liker å samarbeide med andre. Sammen øker vi kompetanse og porteføljer å forbedrer våre tjenester og produkter.

www.byggmesterkontoret.no

Byggmesterkontoret har bred erfaring og hjelper alle våre kunder i sitt distrikt. Bor du i Oslo, Østfold eller akershusområdet vil Byggmesterkontoret hjelpe deg.
Byggmesterkontoret leverer våre tiltaks-produkter.

www.radon-sorvest.no

Radon Sør-Vest AS utfører alle våre tiltak i sitt distrikt. Det er godt for alle i Stavanger og haugesundområdet at det fins god kompetanse i et radonutsatt område.

Byggmester Markussen

Byggmester Markussen har bred erfaring og har utført utallige oppdrag på våre vegne. Kristiansandområdet er dekket av Jan Petter Markussen.